ENERGETIKA

  Atómová elektráreň Mochovce


  Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice

  Continental Púchov: 

   Trafostanica s NN rozvodňou TS XIV
   Trafostanica ČOV
   Prekládka 6kV káblov 
   Prekládka signalizačných a ovládacích káblov

   pre meničovú rozvodňu ŽSR
   Trafostanica s NN rozvodňou TS VII - Expanzná hala
   Rekonštrukcia hlavnej areálovej rozvodne R6/00 
   Inštalácia hlavných transformátorov 110/6,3kV 

     

34-Rekon-11_l.jpg    

35-Rekon-12_l.jpg    

36-Rekon-13_l.jpg