Profil spoločnosti

Naša firma podniká v oboru elektromontážnych prác od roka 2003. V roku 2009 zmenila právnu subjektivitu z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom TD montáže s.r.o. . V roku 2010 bola založená sesterská spoločnosť TD montáže SK, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike.

Od založenia je hlavnou činnosťou firiem práca v oblasti elektroinštalácií, ako sú montáž, rekonštrukcia a servis elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, v rátane bleskozvodov, odborné skúšky, výroba rozvádzačov a projektovanie elektrických zariadení. Postupom času sa činnosť firiem rozšírila o zámočnícke prace, montáž fotovoltaických systémov , prenájom vysokozdvižných plošín a výkopové práce.

Zákazky realizujeme s vlastnými kvalifikovanými zamestnancami, na rozsiahlejších projektoch spolupracujeme s externými dodávateľmi, preverenými dlhodobou spoluprácou. Tiež materiál s ktorým pracujeme, je certifikovaný dodávaný renomovanými firmami.

Naša firma neustále investuje do svojho ďalšieho rozvoja, profesionálneho vybavenia a vzdelávania zamestnancov, sme držiteľmi certifikátu systému kvality ISO 9001:2008.