Kontakty

Mobil: 00421 917 540 115
E-mail: info@tdmontaze.sk


Tibor Dundek

konateľ spoločnosti

Mobil: 00421 917 540 115
E-mail: dundek@tdmontaze.skJarmila Košťálová

kancelária

Mobil: 00421 948 292 804

E-mail: kostalova@tdmontaze.sk 


Adresa

Fakturačná adresa

TD montáže SK, s.r.o.
Trenčianska – Vŕšok 564
020 01 Púchov

Fakturačné údaje

IČO: 45388971
DIČ: 2022957453
IČ DPH: SK2022957453

Bankové spojenie

ČSOB, a.s. Športovcov 892, 020 01 Púchov
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK3975000000004010094192
Č. účtu: 4010094192/7500

Spoločnosť je zapísaná v OR u okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22553/R.


Česká firma

Kontakty

Ing. Vladimíra Boháčová

 00420 724 299 994, bohacova@tdmontaze.cz
 

Adresa

TDmontáže s.r.o.
2. května 180
766 01 Valašské Klobouky

00420 724 227 106   info@tdmontaze.cz


Fakturačné údaje

IČ: 28341929
DIČ: CZ28341929

Bankové spojenie

CZK: ČSOB, a.s. Smetanova 1269, Vsetín
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ3203000000000228566238
Č. účtu: 228566238/0300

EUR: ČSOB, a.s. Športovcov 892, 020 01 Púchov
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK5675000000004007819236
Č. účtu: 4007819236/7500

Spoločnosť je zapísaná v OR u Krajského soudu v Brně, s. značka C62286.